De Schoonheid ervan


Eenheid

Wij zijn deel van het universum, dat is niet te ontkennen. Wij zijn innig verbonden met de aarde, en de aarde is weer deel van het universum.
Anders gezegd zijn wij een stukje universum. Zowel dier als mens. De Eenheid.
Daarom is het niet verbazingwekkend dat andere stukjes universum, zoals de mineralen, de planten en de dieren, waarvan homeopathische middelen zijn gemaakt een verbinding, een connectie, hebben met ons organisme. Elk biologisch wezen of element resoneert met een deelaspect van en in ons mee!
Die symptomen en gebieden in uw leven die opspelen geven precies aan welke van die ons omringende elementen, planten of dieren kunnen helpen bij de genezing van deze gebieden. Het gelijkheidsbeginsel of wel de Similia wet. Enkele voorbeelden worden hieronder beschreven.

Eigen sfeer

Van de hieronder beschreven groepen middelen geldt dat deze alle hun eigen kenmerken vertonen. Maar ook dat ze hun eigen sfeer hebben. Ze roepen een bepaald gevoel op. Het geneesmiddelbeeld wordt dan ook wel een ''state'' genoemd. Een toestand.
Het is logisch dat iemand die het middel Schorpioen nodig heeft een andere uitstraling en sfeer heeft dan iemand die het geneesmiddelbeeld van het Madeliefje vertoont.
Om misverstanden te voorkomen, de hieronder beschreven groepen gaan over de beelden van homeopathisch sterk verdunde stoffen die gemaakt zijn van de mineralen, planten of dieren.

Mineralen

Individuen die een mineraal middel nodig hebben zijn inwendig bezig met structuur aanbrengen. Er kan te veel structuur zijn zoals overdreven precies zijn. Of te weinig structuur en dat ziet er uit als chaotisch en wanordelijk.
Voorbeeld: Individuen die het geneesmiddelbeeld vertonen van Arsenicum vertonen een soort van ontbindingsangst. Daarom worden ze overdreven precies en conservatief. Heel netjes. Ook dieren met het beeld van Arsenicum zien er heel netjes uit.

Edelstenen

Dit is een bijzondere groep middelen. Ja, er zijn dus ook homeopathische middelen gemaakt van (half-)edelstenen! Mensen die deze substanties nodig hebben vertonen een min of meer verheven geneesmiddelbeeld. Een tamelijk spirituele thematiek die tegelijkertijd enige psychische hardheid laat zien.

Plantenmiddelen

Geneesmiddelbeelden van planten gaan over sensitiviteit. Gevoeligheid en overgevoeligheid. Bijvoorbeeld voor de omgeving.
Voorbeeld: Het middel Belladonna, gemaakt van de Wolfskers is heel gevoelig voor geluiden. Dat is ondraaglijk voor hen. Ze worden er agressief van.
Verder is het zo dat iedere plantengroep zo haar eigen thema heeft. Dat is een hulp bij het vinden van de juiste plant die voor genezing nodig is.

Dierenmiddelen

Dierenbeelden gaan over interacties tussen individuen. Territoriumkwesties. Ze bezitten een grote levendigheid en intensiviteit.
Voorbeeld: de slang Lachesis is terug te vinden bij individuen met een grote emotionele intelligentie. Ze praten veel en kunnen zich verlaten voelen. Ze zijn geestig en zijn heel goed in talen.

Menselijke substanties

Al heel lang zijn weefsels van zieke mensen tot homeopathisch middel verheven, Nosoden genoemd, zoals bijv. Medorrhium dat is gemaakt van uitscheiding van geslachtsziekte gonorroe.
Maar ook stoffen bereid die afkomstig zijn van gezond menselijk weefsel. Zoals navelstreng, placenta, vruchtwater en moedermelk.
Moedermelk, Lac Humanum genoemd, geneest een heel gevoelsmatige menselijke thematiek. Namelijk het (on)vermogen zich gekoesterd te voelen in het leven.
Zo zijn deze menselijke substanties genezend bij heel menseigen ontwikkelingsstadia.

Landkaart

Al met al, bovenstaande groepen overziende, is het een breed palet aan soorten middelen dat de homeopathie ter beschikking staat!
Dat is het ambacht; het herkennen van dat wat als eerste genezing nodig heeft.
Wanneer we het menselijk lichaam en de menselijke psyche als een land, een terrein, zien is homeopathie een landkaart waarmee die bepaalde verstoring of stagnatie in uw organisme wordt gelokaliseerd.
En nogmaals, hierbij is geen enkel oordeel; het gaat puur om het beschrijven van hoe en waar u onvoldoende dan wel anders functioneert.
Dit alles geldt evenzeer voor dieren.

Hoe het werkt

Homeopathie is een energetische aanraking. Een heel gerichte aanraking.
Een specifieke prikkel, die precies dat stukje van u, uw organisme, aanraakt dat de stagnerende factor is in het geheel van uw lichamelijke en psychische stofwisseling.
En doordat deze stagnatie wordt gedeblokkeerd kan de levenskracht weer stromen en het betreffende gebied genezen worden.

Genezing is zelfgenezing

Deze herstelde stroming van de levenskracht staat de persoon toe op geheel eigen wijze en tempo het genezingsproces binnen zichzelf te laten plaatsvinden. Zo gezien valt genezing samen met zelfgenezing.
Het gebeuren dat in het genezingsproces van chronische klachten oude verschijnselen uit een eerdere levensperiode, bijv. een blaasontsteking, weer korte tijd terugkeren om vervolgens weer te verdwijnen.
Dit wordt in de homeopathie de Wet van Hering genoemd.
Een collega formuleerde hetzelfde iets anders en heel mooi: Het doel van behandelen is verbetering van de klachten via het bevorderen van het zelf-genezend vermogen. We streven daarmee naar herstel van de klachten zelf, maar laten de manier hoe over aan het systeem van het lichaam. Bijwerkingen zullen dan niet of slechts kortdurend en mild optreden. Bovendien is er kans dat het lichaam ook voor de toekomst beter voorbereid is.

Googelen

Verder moet gezegd worden dat over de hierboven beschreven onderwerpen verscheidene websites van homeopaten zijn gevuld; kijk bij Links daar vindt u enkele tips hieromtrent.
En, googelt u zelf! Het internet is ook hiervoor een prima kennisbank.


Namaste Webdesign