Dieren - Wanneer en waarvoor


Acuut en chronisch

Een voorkomend misverstand is dat homeopathie vooral werkt bij dieren met chronische, langdurig bestaande ziekten.
Homeopathie werkt echter even goed bij kort bestaande, acute klachten.
Zoals blaasontsteking na kouvatten, plotseling braken of acute luchtwegklachten.
Het effect van een homeopathisch middel kan ook heel snel na inname optreden.

Trauma

En bij langer bestaande klachten geneest homeopathie ook het verleden met terugwerkende kracht. Een lang geleden ontstaan psychisch en lichamelijk trauma dat in het lichaam is opgeslagen wordt door het passende middel geheeld.
Dit laatste is een van de sterkste punten van de homeopathische geneeskunst. Zowel bij dier als bij mens.

Gedragsproblemen

Veel ervaring heb ik opgedaan met gedragsproblemen bij katten en honden.
Zoals bijvoorbeeld onderlinge jaloezie, dominantieproblemen en onzindelijkheid.

Jonge dieren

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met homeopathie. Het tijdig behandelen van klachten bij het opgroeiende dier kan veel latere problemen voorkomen.
Bijvoorbeeld pups of kittens met problemen rond het wisselen van het gebit of in de vaccinatieperiode tijdig homeopathisch behandelen. Ook bij een groeistoornis zonder duidelijke oorzaak kan homeopathie heel behulpzaam zijn.

Geriatrie

De oudere kat met nierklachten en/of andere ouderdomskwalen is ook een terrein waarmee veel ervaring is opgedaan; kattengeriatrie in feite.
Zoals er middelen zijn die de ontwikkelingskracht van een jong dier stimuleren, zijn er ook middelen die passen bij de latere fasen van het dierenleven.

Aandoeningen

Voorbeelden van voor homeopathie geschikt zijnde aandoeningen:

 • Gedragsproblemen, met name angsten, jaloezie, niet alleen kunnen zijn; angstagressie
 • Onzindelijkheid bij katten
 • Dominantie en vechten bij meerdere katten in huis
 • Bijtwonden, al of niet chronisch
 • Overgevoeligheid voor geluid, onweer enz.
 • Klachten na vaccinatie; ook preventief vooraf
 • Maagdarmklachten
 • Niezen en luchtwegaandoeningen, kou vatten.
 • Kwakkelende jonge dieren; ontwikkelingsstoornissen
 • Blaasklachten, blaasgruis en blaasontsteking.
 • Trauma na vallen of ongelukken.
 • Huidklachten.
 • Epilepsie.
 • Nierklachten.
 • Tumoren zijn een grensgebied.

Hond en kat

Hoewel de homeopathische medicatie even goed werkt bij alle diersoorten is mijn ervaring veruit het meeste opgedaan in de behandeling van kat en hond.
In het begin van mijn carrière heb ik ook als veearts met rundvee gewerkt.


Namaste Webdesign