Mensen - Wanneer en waarvoor


Geest en lichaam

Homeopathie kan op alle terreinen van ons leven werken. Zowel psychisch als lichamelijk lijden kan er door worden genezen. Zowel bij acute als bij langer bestaande klachten.

Bij puur fysieke klachten als een verstuiking, kou vatten of een kort bestaande blaasontsteking hoeft niet heel uw levensverhaal te worden na gelopen. Homeopathie kan ook sneller en korter.
Ook zaken als overgevoeligheid voor geluid of schrikkerigheid kunnen soms snel worden opgelost.
Dieper liggende psychische patronen vragen natuurlijk meer aandacht.

Het gehele veld van ziekten en aandoeningen in de mensengeneeskunde is breed.
Na het kennismakingsconsult bespreek ik met u de mogelijkheden wat de homeopathische behandeling betreft. Hieronder enkele voorbeelden op het terrein van de homeopathie bij de mens.

Trauma

Zoals ook bij dieren is ook bij mensen homeopathie met name heel krachtig in het helpen verwerken van trauma's. Zowel psychische als lichamelijke. En al of niet kort geleden in uw leven. Homeopathie werkt met terugwerkende kracht!

Aandoeningen kansrijk bij homeopathie

Voorbeelden van aandoeningen zijn verdriet, angsten of klachten met opgekropte woede. Onvoldoende sociaal of relationeel functioneren, besluiteloosheid en apathie. Maar ook depressie en verslavingen. De menselijke psyche is immers een geheel.
Voorbeelden van klachten van meer lichamelijke aard zijn hoofdpijn, luchtwegklachten, maagdarmklachten. Huidklachten. Hormonale verstoringen.
Problemen rond vaccinaties.

Coachen en bewustwording

Persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling heeft mijn bijzondere belangstelling. Homeopathie is hierbij heel ondersteunend en effectief.
Echter het genezen van langer bestaande klachten kan wel een koersverandering in uw bestaan vragen en dat is een proces.
U heeft niet toevallig juist deze klachten in uw leven gekregen.
Anders gezegd zijn uw lichamelijke klachten en angsten ook richtingaanwijzers naar ontvouwing van uw sluimerend talent en potentieel!
Homeopathie is zo een hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling en het verkrijgen van meer helderheid in eigen functioneren.
Het raakt hier aan coachen, inclusief het terrein van loopbaan, beroepsuitoefening en beroepskeuze.
Indien gewenst kan hieraan aandacht worden besteed.


Namaste Webdesign